Vi provade på att pärla och vi fortsatte även att trycka hjärtan. Glad allahjärtansdag!
Read more
Att vara närvarande som pedagog, vi delade in barnen för att få mer tid till samtal samt att kunna delta mer under tiden som barnen leker. Utifrån Lpfö 18: Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon 
Read more
Idag har vi testat på vikmålning som en teknik inom skapande. Ur läroplanen: Barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja 
Read more