Vi vill påminna om att ni kollar över barnens hyllor så att det finns varma kläder, bra vantar som sitter bra samt extrakläder. Allt som ni tar med hit behöver vara namnat, det gäller även skor, och nu när det är så kallt ute kan 
Read more
Vi hälsar vår nya vikarie Carola välkommen till Smultronstället!
Read more
Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster. Ur Lpfö18 För Montessori är lek och arbete likställda utifrån att barnet genom sina aktiviteter/lekar bildar erfarenheter och ny kunskap. Ur Montessoripedagogik 
Read more
Vi vill skicka en påminnelse angående rutinerna för lämning på morgonen. För er föräldrar som har barn på Smultronet så är vi tacksamma om ni ringer oss när ni är här så kommer vi ut och möter er på trappan och tar emot ert barn. 
Read more
Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Lpfö18
Read more
Just nu är det många av barnen och vi pedagoger som är sjuka och det verkar som att det bara “går runt”.( de barn som kommer tillbaks och är friska blir sjuka igen osv och detta drabbar era barn)) Tänk på att barnen behöver några 
Read more
Vi provade på att pärla och vi fortsatte även att trycka hjärtan. Glad allahjärtansdag!
Read more
Att vara närvarande som pedagog, vi delade in barnen för att få mer tid till samtal samt att kunna delta mer under tiden som barnen leker. Utifrån Lpfö 18: Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till och som någon 
Read more
Idag har vi testat på vikmålning som en teknik inom skapande. Ur läroplanen: Barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja 
Read more