Vi hälsar Elias med familj välkommen till förskolan!
Read more
Vi önskar er en trevlig Kristi himmelsfärdsdag!
Read more
Nu när det blir varmare väder så önskar vi att barnen har en namnad  vattenflaska här på förskolan. 🌞
Read more
Vi hälsar er varmt välkomna till årets sommarfest ute på förskolans gård. Torsdagen den 23 maj kl 17.30-19.00. Ta gärna med er picknickkorg och något att sitta på.
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Lpfö 18 Frihet till rörelse och aktivitet. Montessoripedagogik i förskolan-en god start
Read more
Arbetslaget ska främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen. Lpfö18 Frihet, ansvar och delaktighet. Montessoripedagogik i förskolan-en god start
Read more
Nu har vi haft ett barn som har kräks på förskolan, var obs på symtom!
Read more
Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga. Lpfö18 Tro på barnets förmåga. Montessoripedagogik I förskolan-en god start
Read more
Idag har vi firat Nord som har fyllt 2 år!
Read more
Vi har målat med bilar under en längre period. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, rörelse, sång, musik och dans. Ur Lpfö 18. Montessoriförskolan bygger på en förberedd miljö där barnet omger sig av 
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Ur Lpfö 18 Tillvarata de sensitiva perioderna och de mänskliga drivkrafterna. Ur Montessoripedagogik i förskolan- en god start.                
Read more
Glad Alla hjärtans dag!
Read more
Idag firade vi Max som har fyllt 3 år!
Read more
Vi har ändrat rutin kring meddelande av sjukdom. För att vi ska kunna anpassa verksamheten med mat, vikarier och aktiviteter så önskar vi att ni hör av er dagligen (innan 16) angående nästa dag. Gärna via sms om hur barnet mår/symtom så att vi alltid 
Read more
Vi önskar att ni meddelar oss om varför ni är hemma samt vad barnen har för sjukdom så att vi kan informera dem som behöver. Hälsningar Smultronstället
Read more
I veckan har vi firat Ted som har fyllt 2 år!
Read more
Vi firar Clara som fyllt 3 år!
Read more
Vi har fortsatt med julpyssel och barnen på smultronet har skapat en tavla av avdelningen. Vi har även haft det årliga julbordet!  
Read more
Tack för ett mysigt luciafirande tillsammans!
Read more
Vi hälsar Frans med familj välkommen till Smultronet!
Read more