När ni skickat in köanmälan och blivit kontaktad av förskolan och erbjudits en barnomsorgsplats för ert barn ska denna bekräftelse av barnomsorgsplats skickas in.  Information gällande inskolningen kommer i separat brev per post närmare inskolningen.

Genom inskickande av bekräftelse innebär det att man som vårdnadshavare:

  • Läser igenom våra regler och tillämpningar för förskolan och därmed godkänner dem.
  • Godkänner förskolans hantering av vårdnadshavare och barnets personuppgifter enligt GDPR.
  • Håller sig uppdaterad genom förskolans hemsida (www.montessorismultronstallet.se) med viktig information gällande barnets vistelse och vardag på förskolan.

Bekräftelse av barnomsorgsplats