Avdelning Smultronet/Blåbäret  1-3 år.

En dag på Smultronet/Blåbäret:

6.15-07.00 Förskolan öppnar

07.30- 08.00 Frukost

Vi serverar frukost för de barn som inte ätit hemma!

Efter frukost delar vi in barnen i två grupper ( Smultronet och Blåbäret) allt efter ålder, behov och mognad.

09.00 Samling och Fruktstund

(vi sjunger, spelar instrument, har rörelselekar, läser flanosagor och samtalar om aktuella saker)

09.00- 11.00 Aktivitetsgrupper med Montessoristund där barnen fritt får välja aktivitet efter sitt behov och intresse.

Utevistelse varje dag.

11.15 Lunch

Vår egen kokerska “Nettan” lagar näringsrik och

barnvänlig husmanskost.

11:45 Vila

Barnen vilar på madrasser med sin egen kudde,

en del barn har sitt gosedjur, napp eller gosefilt.

14.30-15.00 Mellanmål

Efter mellanmålet får barnen fritt välja vad de vill göra och vid fint väder brukar vi gå ut på gården och leka.

17.00-18.15 Förskolan stänger

——————————–

På vår montessoriförskola har vi dessa rutiner kring några viktiga grundtankar i vår pedagogik.

Vila: Varje dag efter maten vilar vi tillsammans med barnen. Personalen ligger kvar inne på vilan i ca 1 h. Vi anser att alla barn behöver sova mitt på dagen för att varva ner och bearbeta alla intryck. Helst ser vi att alla barn får sova tills de själva vaknar.

Mat: Här på förskolan äter barnen själva, på riktigt porslin med bestick och dricker ur riktiga glas. Detta för att lära sig att vara rädd om sin miljö. Det är bra om de även får träna på det hemma.

Vi använder inte haklappar till dem för att barnen tidigt ska introduceras i ett bra bordsskick.

Kläder: Det är viktigt att barnen har kläder som underlättar för dem att ta på och av sig själva. Det behöver alltid finnas hela och rena kläder och skor/stövlar, och alltid anpassade för vädret. Vi går ut varje dag och barnen måste ha ytterkläder så de kan leka utan att bli kalla eller blöta. Extraklädespåsen behöver kollas igenom varje dag.

Det är bra att varje dag när man hämtar ta en koll i torkskåpen, och ta sitt barns grejer och lägga tillbaka på hyllan för att underlätta för barnet nästa dag.

Skärmtid: Vi personal har bestämt att barn under 3 år inte får någon skärmtid här på förskolan.

Toalett: För att underlätta för barnen använder vi Up and Go-blöjor. Då kan de tidigt lära sig att byta sin egen blöja.

Vi har tidig potträning och barnen får lära sig att tvätta händer och mun. Vi ser gärna ett samarbete med hemmet.

Avdelning Äppelbo 3-6 år

En dag på Äppelbo:

06.15-07.00 Förskolan öppnar

07.00-08.00 Frukost

Hela dagen Montessoristund efter det fria valet. Då arbetar vi med Praktiska,- Sensoriska- och Kulturämnen. Samt matematik och språk.

 

 

  

11.15 Lunch

12.00 Vila (Vi väcker de barn som somnat när vilan är slut)

Under eftermiddagen har vi utelek eller montessoristund.

14.30 Mellanmål

17.00-18.15 Förskolan stänger

Vår verksamhet utgår från Lpfö18 och montessoripedagogiken

Att hjälpa varje barn i en trygg och harmonisk miljö att utveckla lusten till ett livslångt lärande. Montessoripedagogikens filosofi: ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” finns med i varje tanke kring barnens utveckling.

Montessori i hemmet…

På förskolan tränar barnen sig i att vara självständiga. Exempel på vad ni kan träna på hemma:

  • På- och avklädning/kläder och skor
  • Ta sig mat och dela den, äta med kniv och gaffel
  • Ett fint bordsskick
  • Hälsa när man kommer och när man går
  • Vänta på sin tur
  • Vara noggrann med sin hygien
  • Plocka undan efter sig