logo

Vår vision på Montessoriförskolan Smultronstället

Att hjälpa varje barn i en trygg och harmonisk miljö att utveckla lusten till ett livslångt lärande. Montessoripedagogikens filosofi: ”Hjälp mig att hjälpa mig själv” finns med i varje tanke kring barnens utveckling.

“Free the child´s potential and you will transform him into the world”

“Världen börjar med barnen”

Maria Montessori