logo

Barnen har målat höstteckningar med hjälp av broccolibuketter. Spännande att pröva ny tekniker!

Vår vision på Montessoriförskolan Smultronstället

Att hjälpa varje barn i en trygg och harmonisk miljö att utveckla lusten till ett livslångt lärande.

Självständighet

”Hjälp mig att hjälpa mig själv”

Genom utmaningar och upprepning lär sig barnen, vilket skapar självförtroende och självständighet.

 

Lustfyllt lärande

”Barnets känsliga perioder är viktiga, nyfikenheten skapar kunskap”

Pedagogerna utgör ryggraden i verksamheten och i den förberedda miljön på förskolan finns material anpassat för varje barns intresse, mognad och behov.

 

Ansvar

”Frihet under ansvar”

Vi tränar barnen att ta ansvar, göra val, visa hänsyn till varandra och miljön.

 

Trygghet

”En trygg, hemtrevlig miljö med medforskande pedagoger är en utav grundstenarna för att kunna leka och lära”

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.

Den 31/8 firade vi att Maria Montessori skulle ha fyllt 150 år. Några barn fick baka tårta som de bjöd kompisarna på, en riktigt fest!

“Free the child´s potential and you will transform him into the world”

“Världen börjar med barnen”

Maria Montessori