Varmt välkommen till oss.

Vårt Smultronställe är beläget vid Lidans kant mitt i Lidköping. Vår förskola består av två avdelningar som bedriver sin verksamhet i ett hus med härlig atmosfär från sekelskiftet. Avdelningen Smultronet består av barn mellan 1-3 år och avdelningen Äppelbo har barn mellan 3-6 år.

Förskolan är en fristående förskola och en ekonomisk förening med personalen som medlemmar. En vald styrelse, bestående av personalen, har det yttersta ansvaret för verksamheten. Vår egen kokerska lagar all mat och sprider ljuvliga dofter i huset, vilket är mycket uppskattat!

Vi arbetar utifrån Montessoripedagogikens filosofi, det enskilda barnet sätts i centrum. Vi har en tydlig likabehandlingsplan där allas lika värde synliggörs.

Genom att anpassa miljön till barnen, ge dem frihet att välja sitt arbete och låta deras spontana intresse vara drivkraften, får koncentrationen och viljan att lära fritt spelrum. Detta i sin tur skapar självförtroende, och hjälper barnet att utvecklas och finna sin plats i världen.

Vi har ett eget kösystem och vår intagning sker främst under höstterminens början. Vi erbjuder barn från ett års ålder plats hos oss, men ni kan ställa ert/era barn i kö när ni så önskar.

Är ni intresserad av att komma på besök?

Kontakta rektor Ulrika Westin 0703710795

Vår vision på Montessoriförskolan Smultronstället

Att hjälpa varje barn i en trygg och harmonisk miljö att utveckla lusten till ett livslångt lärande.

Självständighet

”Hjälp mig att hjälpa mig själv”

Genom utmaningar och upprepning lär sig barnen, vilket skapar självförtroende och självständighet.

Lustfyllt lärande

”Barnets känsliga perioder är viktiga, nyfikenheten skapar kunskap”

Pedagogerna utgör ryggraden i verksamheten och i den förberedda miljön på förskolan finns material anpassat för varje barns intresse, mognad och behov.

Ansvar

”Frihet under ansvar”

Vi tränar barnen att ta ansvar, göra val, visa hänsyn till varandra och miljön.

Trygghet

”En trygg, hemtrevlig miljö med medforskande pedagoger är en utav grundstenarna för att kunna leka och lära”

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande.

“Free the child´s potential and you will transform him into the world”

“Världen börjar med barnen”

Maria Montessori

”Jag uppfann inte en pedagogik. Jag gav bara några barn en chans att leva.”       

Maria Montessori

”Jag har studerat barnen, jag har tagit emot vad de givit mig, formulerat det och det är detta som kallas montessoripedagogiken.”

Maria Montessori

  • Svenska Montessoriförbundets hemsida:

http://www.svenskamontessoriförbundet.se

  • Bra information om Montessoripedagogiken:

http://www.montessori.se

  • Information /länk till oss genom Lidköpingskommuns hemsida:

https://lidkoping.se/barn-och-utbildning/forskola-och-pedagogisk-omsorg/forskolor-och-pedagogisk-omsorg-i-egen-regi