V.14

Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga. Lpfö18

Tro på barnets förmåga. Montessoripedagogik I förskolan-en god start

Lämna ett svar