Målat med bilar!

Vi har målat med bilar under en längre period.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, rörelse, sång, musik och dans. Ur Lpfö 18.

Montessoriförskolan bygger på en förberedd miljö där barnet omger sig av färg, form och skönhet vilka bidrar till harmoni. Ur Montessoripedagogik i förskolan- en god start. Kunskapsplan

Previous

Next

Lämna ett svar