V. 7

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Ur Lpfö 18

Tillvarata de sensitiva perioderna och de mänskliga drivkrafterna. Ur Montessoripedagogik i förskolan- en god start.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar