V.17

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. Lpfö 18

Frihet till rörelse och aktivitet. Montessoripedagogik i förskolan-en god start

Previous

Next

1 Comment:

Lämna ett svar