V 24

Stöd och förhållningssätt hämtade från montessoripedagogiken:

-Frihet, ansvar och delaktighet.

-Pedagogen stödjer barnet i socialiseringsprocessen.

Previous

Lämna ett svar