V.15

Arbetslaget ska främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen. Lpfö18

Frihet, ansvar och delaktighet. Montessoripedagogik i förskolan-en god start

Lämna ett svar