Vi hälsar Vera med familj välkomna till Smultronet.  
Read more
I veckan promenerade 4 barn till biblioteket. Vi tränar vår motorik och självkänsla. Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö. Lpfö 18
Read more
Utbildningen I förskolan ska präglas av att o.sorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Lpfö 18 Vi har samling i det nya Hybrid-gräset!
Read more
Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse av. Lpfö 18 Vi har målat, lekt och dansat och mycket mer …
Read more
Alla har vi väl längtat efter lite sol och nu är den här! På morgonen smörjer ni in era barn de dagar det behövs och sen fyller vi på till eftermiddagen. Vi har solkräm här till alla. Hoppas på en härlig vår och sommar! ☀️
Read more
Under  veckan har vi varit på återvinningen och sorterat skräp samt fritt skapat med lera.    
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och förställningsförmåga Lpfö 18
Read more
Hej föräldrar! Vi har tänkt att förnya vår utemiljö under våren. Vi önskar er hjälp med: * Lite Markduk * lite marksten * lite flis * 1 Mdf-skiva * glasspinnar * lite röd, svart och vit utfärd * lite grus Två st viktpåsar i tyg 
Read more
Grattis till Jason som fyllt 2 år 10/4! Hurra Hurra
Read more
Vi vill påminna om att ni tar hem barnens pyssel och viktig information från era barns plastfack  över deras plats i hallen.
Read more
I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv, värden, traditioner och historia, språk och kunskaper. Lpfö 18 Vi har haft besök av Höna-pöna och Tuppe-snuppe som dansade och kacklade.. Vi har fått God påskynda av Nettan.
Read more
Under veckan har de barn som velat få måla påskteckning samt göra en kyckling. Då fick måla med en diskborste och sedan limma på ögon och näbb. Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och 
Read more
I veckan har vi arbetat fritt med olika material. Vi har fått mer tips och idéer av den senaste kursen i förskolesatsningen. Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och 
Read more
Idag har vi firat Sally som fyllt 2 år 16/3!
Read more
En promenad till en lekplats där vi tränar på att gå och se vad vi kan upptäcka längs vägen. … massa pinnar och lite kottar .. Lpfö18 Förskolläraren ska ansvara för att varje barn utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling. 
Read more
Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter…… I måndags var vi på biblioteket så nu har vi många nya spännande böcker att läsa och ha boksamling kring.
Read more
Idag har vi haft dans och lekt dansstopp utomhus i det härliga vädret.
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation Lpfö18
Read more
Välkommen Ted till Blåbäret!
Read more
Idag har vi firat Leia som fyller 2 år
Read more