Förskolan ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg,  lek,  rörelse, utveckling och lärande Lpfö18 Montessoriläraren ska förbereda en miljö som ger barnet möjlighet att vara självständig. Montessoripedagogik i Förskolan -en god start  
Read more
Idag har vi firat Leia som fyllt 3 år 17/ 2 HIPP HURRA!
Read more
Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Montessoripedagogik I förskolan Att med yngre barn använda Sensoriskt och praktiskt material. Här skapar vi Alla hjärtans dag- kort.
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning… Lpfö18 Stödja de sensitiva perioderna som främjar barnets motoriska utveckling; grov – och finmotoriskt samt balans och koordination. Montessoripedagogik i Förskolan  
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. Lpfö 18 4
Read more
Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande, skapande individer. Därför ska barnen få möjlighet att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Lpfö 18    
Read more
Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnens tillit till sin egen förmåga Lpfö Hjälp till självhjälp Montessori
Read more
Grattis Nils som fyllt 3 år 31/12!
Read more
Maria Montessori “Att vara en länk mellan barnet och miljön” Härligt med alla snöhögar!
Read more
Maria Montessori Vikten av rörelsens betydelse för hjärnans utveckling Äntligen fick vi snö och ett vackert vinterlandskap!
Read more
Vi har fått ett fall av vattenkoppor, syskon finns på andra avdelningen.
Read more
Utbildningen I förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Lpfö 18
Read more
Veckan som gått har barnen målat. Maria Montessori; Introducera estetiska ämnen. Estetiska ämnen är universellt språk.
Read more
Lpfö 18 Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning
Read more
Lpfö18 Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska l
Read more
Välkommen Esther som börjat hos oss!
Read more
Fler bilder från vår härliga skogsutflykt
Read more
Lpfö18 Förskolan ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper.
Read more
Påminnelse från förskolan. Vi önskar att syskon är hemma vid sjukdom då vi ser att smittan går runt. Läs gärna blanketten som finns på hemsidan, när ditt barn blir sjukt.  
Read more
Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg,  lek, rörelse, utveckling och lärande. Lpfö18  
Read more