Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö 18  
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet, och lust att leka och lära. Lpfö 18
Read more
Hej. Nu har vi fått flera fall av magsjuka, så var observanta på symptom. Hälsningar Smultronet, Blåbäret och Äppelbo.
Read more
Grattis Clara som fyller två år idag! Hurra hurra!
Read more
Denna vecka har vi börjat julpyssla..🎅🤶🧑‍🎄 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa… Lpfö 18
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp…   LPFÖ 18 Gårdagens utelek förändrades till idag  vädermässigt… så härligt med snö och riktig vinter! ☃️💫
Read more
Utelek på gården Lek stimulerar fantasi och inlevelse. Lek kan också utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Därför är det viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, experimentera och 
Read more
Lpfö 18 … få nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper
Read more
Vi provar lera. Hur känns den? Vi utforskar… LpFö Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningaförmåga.
Read more
Som vi berättade om på föräldramötet så arbetar vi just nu med hälsa och välbefinnande. En uppgift är att hitta barnens blå och gröna platser, alltså liknande ” land och vatten” som Maria Montessori använder sig av. ( luft också ). Vi har här arbetat 
Read more
Denna vecka fortsättervi med skapande.
Read more
Vi hälsar Olivia välkommen till oss. Hon kommer vara mesta tiden på Smultronet men även lite på Äpoelbo.  
Read more
Denna vecka har vi målat med ny teknik, bubbelplast har varit inblandat. LPFÖ 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa i olika uttrycksformer som bild och form.
Read more
Idag gjorde en hinderbana för Blåbäret.   ” Vad gör vi inte för era barn?” 🙂😆 ( Syftar på första kortet , 😆) ( lite skoj så här på fredagen) Förutom att vi har roligt tillsammans så är syftet bl a att Sara visar och 
Read more
Idag har vi haft rörelse. Lpfö; Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.
Read more
Lpfö 18 Skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö Vi promenerade till biblioteket och tränade våra ben att gå. Där läste vi och lånade böcker samt hade en fruktstund.    
Read more
Nu börjar hösten visa sig ordentligt och vi vill gärna att ni tillsammans med oss checkar av att barnen har vad som behövs för att vara ute. Vi önskar fodrade regnställ och fodrade regnstövlar samt att de har lite olika vantar efter vad som behövs. 
Read more
Denna vecka har vi haft underhållning i form av asfaltering utanför, spännande!
Read more
Välkommen Malte till Smultronet!  
Read more