Här övar Nord på att klättra upp på gungan. Övning ger färdighet och i Montessoripedagogiken är det viktigt att öva mycket tills en färdighet sitter. Det ger mycket I självförtroende och självkänsla. Hjälp mig att hjälpa mig själv
Read more
Veckans bilder som visar hur viktigt det är med utevistelse. Det kan vara att träna motorik, balans, öga-handkoordination och mycket mer..    
Read more
Idag har vi haft brandövning med barnen.
Read more
Idag har vi firat midsommar med att klä midsommarstången, dansat i det istadiga midsommarvädret och ätit god midsommarlunch lagad av Nettan. Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet. Montessoripedagogik i Förskolan -en god start Kulturmaterial
Read more
I pedagogiken betonar Montessori Vikten av rörelsens betydelse för hjärnans utveckling. ” Montessoripedagogik I förskolan-en god start ”
Read more
Äntligen fick vi härliga sommarkänslor i det vackra vädret!
Read more
Idag har vi firat Frans som fyllt 2 år. Hipp hipp hurra!
Read more
Lpfö18 Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande Montessoripedagogik I förskolan  -en god start Bemöta barnet i dess självständighetssträvan  
Read more
Förskolan ska ge varje barn att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. Lpfö18 “Montessoipedagogik i Förskolan” – en god start Stöd och förhållningssätt hämtade 
Read more
Grattis till Jason som fyllt tre år 10/4. Hurra!
Read more
Grattis till Florence som fyller 2 år idag! Hurra Hurra
Read more
Montessori ansåg att allt som fanns i vår kulturella och sociala omgivning var viktigt för barnen att tillägna sig. “Montessoripedagogik I förskolan” -en god start I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv-värden, traditioner och historia Läroplan 18
Read more
I tisdags gick vi till skogen på utflykt. En mysig dag där vi fick träna våra ben att promenera. Lpfö 18 Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Montessoripedagogik i förskolan Respekt 
Read more
Idag har vi firat Sally som fyllde 3 år lördags. Hurra hurra!
Read more
Onsdag 13/3 åkte vi pedagoger på kompetensutvecklingsdag på Nya skolan i Trollhättan. Detta var mycket intressant och en fullspäckad härlig dag! Här är ett litet axplock av vår dag.
Read more
Välkommen Alba till oss!
Read more
Förskolan ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg,  lek,  rörelse, utveckling och lärande Lpfö18 Montessoriläraren ska förbereda en miljö som ger barnet möjlighet att vara självständig. Montessoripedagogik i Förskolan -en god start  
Read more
Idag har vi firat Leia som fyllt 3 år 17/ 2 HIPP HURRA!
Read more
Lpfö18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Montessoripedagogik I förskolan Att med yngre barn använda Sensoriskt och praktiskt material. Här skapar vi Alla hjärtans dag- kort.
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning… Lpfö18 Stödja de sensitiva perioderna som främjar barnets motoriska utveckling; grov – och finmotoriskt samt balans och koordination. Montessoripedagogik i Förskolan  
Read more