V 22

I pedagogiken betonar Montessori Vikten av rörelsens betydelse för hjärnans utveckling.

” Montessoripedagogik I förskolan-en god start ”

Previous

Next

Lämna ett svar