V 9

Förskolan ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg,  lek,  rörelse, utveckling och lärande

Lpfö18

Montessoriläraren ska förbereda en miljö som ger barnet möjlighet att vara självständig.

Montessoripedagogik i Förskolan

-en god start

 

Previous

Lämna ett svar