Påskfirande

Montessori ansåg att allt som fanns i vår kulturella och sociala omgivning var viktigt för barnen att tillägna sig.

“Montessoripedagogik I förskolan”

-en god start

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv-värden, traditioner och historia

Läroplan 18

Previous

Next

Lämna ett svar