V 18

Lpfö18

Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande

Montessoripedagogik I förskolan  -en god start

Bemöta barnet i dess självständighetssträvan

 

Lämna ett svar