V 16

Förskolan ska ge varje barn att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.

Lpfö18

“Montessoipedagogik i Förskolan”

– en god start

Stöd och förhållningssätt hämtade från Montessoripedagogiken

Mänsklig drivkraft, kommunikation

Previous

Lämna ett svar