Vi hälsar Nils välkommen upp till Äppelbo.
Read more
Vi hälsar Thea välkommen till oss. Hon går på barn och fritidsprogrammet åk 1 och kommer göra sin praktik hos oss denna veckan samt några dagar under v 23 och 24.
Read more
Vi skulle önska lite nya färgglada vimplar (som hänger i staketet ut mot vägen). Om det finns någon/ några föräldrar som skulle kunna sy det till sommarfesten. 🚩  
Read more
Härligt när solen tittar fram, barnen får vårkänslor och energi till att leka, arbeta och utforska. Lek kan utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Det är viktigt att ge barnen tid, rum och ro 
Read more
Vi har börjat julpyssla för dom barnen som vill. Montessori observerade också det lilla barnets intresse för att, med sina händer hållit i och känna på föremål. Hon uttryckte det som att handen är ” själens verktyg” och “intelligensens instrument”. Montessoripedagogik i förskolan/ Kunskapsplan
Read more
I veckan på samlingen berättade vi  två sagor. Det var sagan om Den lilla gumman och Petter och hans fyra getter. Barnen satt stilla och lyssnade och  tyckte det var spännande sagor.   Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, 
Read more
Tack för en trevlig kväll tillsammans      med er, vi ville visa fram hur vardagen kan se ut för era barn på förskolan. Vi började med en rundvandring ute i   hallen där vi visade barnens av och påklädning, vikten av bra kläder efter    
Read more
  Utbildningen I förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande,nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Lpfö 18
Read more
Vi hälsar Florence med familj välkomna till förskolan Smultronstället
Read more
Lpfö 18 Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. ( titta noga på sista bilden så ser ni en person i trädet, vi hade underhållning den dagen…)
Read more
Igår firade vi August som har fyllt 3 år.  
Read more
Igår firade vi Senna som har fyllt 3 år.
Read more
Idag har vi firat Jack som fyllde 3  år den 6  mars , stort grattis!
Read more
        Idag har vi firat Holger som har fyllt         3 år.  
Read more
Denna veckan har vi hjälp av två tjejer från Broholmsskolan åk 9 som gör praktik hos oss. Vi har idag varit på biblioteket och lånat lite nya böcker.
Read more
Idag har vi firat Rut som fyller 3 år.
Read more
Vi mäter och kollar hur långa vi är. Barnen hjälps åt att hålla måttband och bok. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal  ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera 
Read more
I veckan har vi jobbat en del med Montessorimaterialet för att bla finna vår koncentration samt stärka våra muskler och öga/ hand koordinationen. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö18
Read more
Besök till biblioteket för att låna lite nya böcker. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala 
Read more
Idag har vi firat Nils som har fyllt 2 år.  
Read more