I veckan på samlingen berättade vi  två sagor. Det var sagan om Den lilla gumman och Petter och hans fyra getter. Barnen satt stilla och lyssnade och  tyckte det var spännande sagor.   Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, 
Read more
Tack för en trevlig kväll tillsammans      med er, vi ville visa fram hur vardagen kan se ut för era barn på förskolan. Vi började med en rundvandring ute i   hallen där vi visade barnens av och påklädning, vikten av bra kläder efter    
Read more
  Utbildningen I förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande,nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Lpfö 18
Read more
Vi hälsar Florence med familj välkomna till förskolan Smultronstället
Read more
Lpfö 18 Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid. ( titta noga på sista bilden så ser ni en person i trädet, vi hade underhållning den dagen…)
Read more
Igår firade vi August som har fyllt 3 år.  
Read more
Igår firade vi Senna som har fyllt 3 år.
Read more
Idag har vi firat Jack som fyllde 3  år den 6  mars , stort grattis!
Read more
        Idag har vi firat Holger som har fyllt         3 år.  
Read more
Denna veckan har vi hjälp av två tjejer från Broholmsskolan åk 9 som gör praktik hos oss. Vi har idag varit på biblioteket och lånat lite nya böcker.
Read more
Idag har vi firat Rut som fyller 3 år.
Read more
Vi mäter och kollar hur långa vi är. Barnen hjälps åt att hålla måttband och bok. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal  ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera 
Read more
I veckan har vi jobbat en del med Montessorimaterialet för att bla finna vår koncentration samt stärka våra muskler och öga/ hand koordinationen. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö18
Read more
Besök till biblioteket för att låna lite nya böcker. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala 
Read more
Idag har vi firat Nils som har fyllt 2 år.  
Read more
Idag har vi firat Melker som har fyllt 3 år.  
Read more
Tack för att ni ville komma och fira Lucia med oss. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa. Lpfö18
Read more
Idag har några barn varit på biblioteket och lånat lite nya böcker som vi kan läsa. Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet. 
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och första rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Lpfö 18 Hjälp mig finna mig själv
Read more
Det här har Smultronet jobbat med nu utifrån Hälsa och välbefinnande. På Smultronet går barn som är ca 2 år. Vi tog en promenad i vår närmiljö då barnen fick i uppdrag att kolla efter olika saker under promenaden som t.ex.  löv, vatten, kastanjer m.m. 
Read more