I veckan har vi jobbat en del med Montessorimaterialet för att bla finna vår koncentration samt stärka våra muskler och öga/ hand koordinationen. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö18
Read more
Besök till biblioteket för att låna lite nya böcker. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala 
Read more
Idag har vi firat Nils som har fyllt 2 år.  
Read more
Idag har vi firat Melker som har fyllt 3 år.  
Read more
Tack för att ni ville komma och fira Lucia med oss. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa. Lpfö18
Read more
Idag har några barn varit på biblioteket och lånat lite nya böcker som vi kan läsa. Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet. 
Read more
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och första rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Lpfö 18 Hjälp mig finna mig själv
Read more
Det här har Smultronet jobbat med nu utifrån Hälsa och välbefinnande. På Smultronet går barn som är ca 2 år. Vi tog en promenad i vår närmiljö då barnen fick i uppdrag att kolla efter olika saker under promenaden som t.ex.  löv, vatten, kastanjer m.m. 
Read more
Fult fokus och koncentration är på topp när alla jobbar antingen tillsammans eller ensam med materialet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Lpfö 18
Read more
Barn är kreativa och löser problemet  när de vill ha ngt ur lådan.😄  
Read more
Vi tog en promenad till återvinningen för att sortera skräp. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället. Lpfö 18
Read more
Idag var några barn  från Smultronet på en liten promenad i vår närmiljö.  Senna visade oss vart hon bor med sin familj. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. 
Read more
Idag sjöng vi och firade Milo som har fyllt 3 år.  
Read more
Idag har skojklubbarna på Äppelbo bakat kanelbullar som dom bjöd oss på till efterrätt. Vi tackar så jättemycket för dom goda bullarna. 😋    
Read more
Vi tog en promenad i vår närmiljö, vi gick till torget där vi åt lite frukt och kollade torghandeln. På vägen  hem passerade vi stadsträdgården och luktade på lite olika blommor. Vi tränar på att gå i led och hålla i handen. Barnen ska få 
Read more
Vi kommer under hösten jobba med Montessorimaterialet på Smultronet. Här jobbar dom med att sortera och rangordna olika storlekar. Allt material inom montessori bygger på att barnet hittar sin koncentration.
Read more
Idag har vi varit på biblioteket och lånat böcker till Smultronet och Blåbäret Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet. Lpfö 18   
Read more
Idag har vi dansat runt midsommarstången och njutit av Pernillas goda midsommarlunch. I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa. Lpfö18.
Read more
Vi leker tillsammans med tågbanan.  Tränar bl.a. turtaggande, samarbete, konflikthantering ( hur man löser situationer när man vill ha samma sak) samt bygg och konstruktion hur man bygger för att få tågbanan att fungera. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera 
Read more