Biblioteket

Besök till biblioteket för att låna lite nya böcker.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet. Lpfö 18

Lämna ett svar