Gubben/ gumman i lådan

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet, och lust att leka och lära.

Lpfö 18

Lämna ett svar