Vårkänslor

Härligt när solen tittar fram, barnen får vårkänslor och energi till att leka, arbeta och utforska.

Lek kan utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmåga att tänka i bilder och symboler. Det är viktigt att ge barnen tid, rum och ro att hitta på lekar,experimentera och uppleva.

Montessori använder inte begreppet lek utan begreppet arbete för att visa respekt för barnets aktiviteter. Detta kan förklaras av att Montessori ansåg att barns lek var betydelsefull. Den ska jämställas med och  respekteras på samma sätt som de vuxnas arbete.

Montessoripedagogik I förskolan

Lämna ett svar