Mäter oss

Vi mäter och kollar hur långa vi är. Barnen hjälps åt att hålla måttband och bok.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal  ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta. Lpfö 18

 

Lämna ett svar