Sagosamling

I veckan på samlingen berättade vi  två sagor. Det var sagan om Den lilla gumman och Petter och hans fyra getter. Barnen satt stilla och lyssnade och  tyckte det var spännande sagor.

 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Lpfö18

I förskolan möter barnet olika materiel som ger det tillfällen att utveckla och nyansera sitt ordföråd, sin begreppsfördtåelse och sin läs- och skrivförmåga.

Montessoripedagogik i förskolan- en god start. kunskapsplan.

Lämna ett svar