Montessoristund

I veckan har vi jobbat en del med Montessorimaterialet för att bla finna vår koncentration samt stärka våra muskler och öga/ hand koordinationen.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Lpfö18

Lämna ett svar