Estetiska processer

Vi har målat med de yngsta barnen.

” utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång musik och dans. ” Lpfö 18

Lämna ett svar