Vila och sömn

Varje dag efter maten vilar vi tillsammans med barnen. Personalen ligger kvar inne på vilan i ca 1 h. Vi anser att alla barn behöver sova/vila mitt på dagen för att varva ner och bearbeta alla intryck. Helst ser vi att alla barn får sova tills de själva vaknar.

“Sömnbehovet för barn i förskoleåldern är 12-13 h/dygn. Sömn är livsnödvändigt för barns hälsa och tillväxt. Ett utvilat barn mår och presterar allmänt bättre.”(www.ideficsstudy.eu)

“Förskolan ska ansvara för att varje barn erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila.” (Lpfö18)

 

Next

5 Comments:

Lämna ett svar