Vi testar något nytt.

Idag har vi testat på vikmålning som en teknik inom skapande.

Ur läroplanen: Barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker. På så sätt är skapande både ett innehåll och en metod i förskolan för att främja barnens utveckling och lärande.

Lämna ett svar