Äntligen…

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari. Det gäller bland annat deltagarbegränsningar, vaccinationsbevis och krav på avstånd mellan sällskap. Myndigheten har också begärt att regeringen och riksdagen ska besluta om att covid-19 inte längre ska klassas som en allmän- och samhällsfarlig sjukdom vilket känns skönt.

Vissa råd och rekommendationer kommer fortsatt ligga kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra. Vi kommer fortfarande hålla på de regler som finns gällande förkylningar för barn i förskolan och att barnen måste ha minst 48 timmar symptomfria ( eftersom vi fortfarande kan smittas av Covid-19 och små barn inte kan vaccineras) innan de kommer tillbaka till förskolan.

  • Vi kommer fortsätta beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom i förskolans miljö.
  • Vi kommer fortsätta vara ute mycket då det främjar hälsan och minskar risken för luftvägsinfektioner hos barnen.
  • Vi kommer att erbjuda er föräldrar utvecklingssamtal via telefon även i år då detta var ett mycket uppskattat och effektivt sätt för både er som föräldrar och för pedagogerna.

Vi har beslutat att i framtiden ha en förskola där föräldrarna inte kommer in för att lämna/hämta sitt barn då vi bara har sett fördelar med detta under Covid-19. (Barnen kommer få fortsätta med att gå in själva på förskolan och att vi har en telefonkontakt med er föräldrar både på morgonen och eftermiddagen.)

  • Barnen får snabba och bra överlämningar (vilket många av er föräldrar även har uppskattat.)
  • Barnen får mera lugn och ro på morgonen vid frukosten och vid montessoristunden.
  • Barnens vardag börjar när de kliver innanför dörren, vilket Montessoripedagogiken stödjer. De barn som behöver stöttning får självklart detta.
  • Barnen bygger upp en bra självkänsla, ansvar och trygghet vilket gynnar dem inför bla flytt upp till äppelbo och inför skolstarten.
  • De yngre barnen slipper vara med om massa avsked när kompisarna blir lämnade och hämtade.

När vårsolen börjar att värma kommer vi att erbjuda ”Drop-in-kaffe” (utomhus) när ni hämtar era barn (mellan kl.14-16.30) Vi vet att många av er föräldrar har önskat att få en liten rundvandring och möjlighet att titta på hela förskolan och då kommer detta att kunna erbjudas tillsammans med oss. Då kan ni även passa på att titta tillsammans med era barn i deras portfoliopärmar. Mera info o inbjudan kommer längre fram via hemsidan.

Äntligen kommer vår traditionsenliga Sommarfest att bli av. Torsdagen den 19 maj ( kl 17-18.30) samlas vi här tillsammans på förskolans gård med era barn. Vi vill fortfarande begränsa antalet besökare så tänk på att vi helst ser att ni bara kommer två vuxna per barn. Vi kommer ha en utställning utomhus där barnen står i centrum och vill ni ta med en fikakorg passar det bra.  Mera info och en inbjudan kommer längre fram via hemsidan.

1 Comment:

Lämna ett svar