Utflykt

Idag gick några barn till stadsparken och några till biblioteket.

“Förskolan ska skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner
som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.” LPFÖ18

 

Lämna ett svar