Tågbanan

Vi leker tillsammans med tågbanan.  Tränar bl.a. turtaggande, samarbete, konflikthantering ( hur man löser situationer när man vill ha samma sak) samt bygg och konstruktion hur man bygger för att få tågbanan att fungera.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensam regler. Lpfö18

 

Next

Lämna ett svar