Tankar angående enkätsvaren….

Vi är tacksamma för de svar vi fått och vill gärna ge lite feedback till er .

Det känns bra för oss att ni tycker att ni får tillräckligt med inflytande och att ni anser att vi är lyhörda för era tankar och funderingar. Just detta med lyhördhet är oerhört viktigt för oss och bidrar till den fina föräldrasamverkan som vi har.

De flesta tycker att ni får bra information och insyn i verksamheten vid de dagliga samtalen när ni lämnar och hämtar era barn. Att ni uppskattar den öppna dialogen är också viktigt för oss. Känns bra att ni i er inblick vill veta vad barnen gör på förskolan, vilka material de arbetar med och vad de utmanas i sin vardag med. Ni har gjort ett medvetet val när ni valt att ha era barn på en Montessoriförskola och i vår miljö finns material som utvecklar barnen inom alla områden. Alla barn utvecklas i olika takt och har visst intresse för de olika materialen i olika perioder.

Gällande Hemsidan har vi faktiskt fått hjälp av en professionell webbdesigner och fått den precis som vi önskar. Vi tycket att den fyller sin funktion och vi når ut med den information som vi vill. Den ska vara lätt för er föräldrar att följa och använda.

Previous

Next

Lämna ett svar