Enkät

Tidigare under hösten fick ni föräldrar möjlighet att svara på en enkät angående föräldrasamverkan och på så sätt få påverka barnens vardag. Enkäten bestod av 4 frågor; Anser ni er ha tillräckligt med inflytande över barnens vardag på förskolan? Hur skulle ni önska att samverkan(hem-förskola) såg ut? Vilken inblick vill ni ha i era barns vardag på förskolan? Är det något ni vill ta upp gällande hemsidan(positivt/negativt)?

Här kommer nu en liten sammanställning av era svar. Det var 16 stycken som ville delta.

Alla tycker att de har tillräckligt med inflytande. Pedagogerna är lyhörda och de går lätt att stämma av med om det är något särskilt som hänt.

De flesta tycker att samverkan fungerar bra som det gör idag. De uppskattar att få information vid hämtning/lämning och tycker om den öppna dialogen mellan oss pedagoger och dem. Någon skrev att de skulle vilja bli råd/tillfrågade om större/vardagliga förändringar. En annan skrev att det fungerar bra med lappar i barnens fack, men att de ibland saknar en ordentlig anslagstavla i entrén med viktig information.

Den inblicken ni vill ha i era barns vardag här på förskolan är att få en avstämning av hur dagen varit, hur de utvecklas, hur de fungerar i grupp med kompisar, vad de gjort, om det hänt något särskilt, om de lärt sig nåt nytt, om vardagen, attityden, vad som är på gång, hur vi arbetar pedagogiskt, vilka materiel vi använder, veta vad barnen gör så vi kan träna/prata om det hemma. Utvecklingssamtal höst och vår, bilder och texter på hemsidan.

De flesta tycker att hemsidan är jättebra och fyller sin funktion. 1 st tycker dock att hemsidan har ett trött och tråkigt utseende, att den känns hemmagjord och inte matchar  förskolans fina verksamhet. Tycker vi borde anlitat en professionell web-designer och göra om hemsidan från grunden, för att den ska bli mycket bättre, snyggare och mer inbjudande att använda.

 

Lämna ett svar