Skapande

Vi provar lera. Hur känns den? Vi utforskar…

LpFö

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningaförmåga.

Lämna ett svar