Hälsa och välbefinnande

Det här har Smultronet jobbat med nu utifrån Hälsa och välbefinnande.

På Smultronet går barn som är ca 2 år. Vi tog en promenad i vår närmiljö då barnen fick i uppdrag att kolla efter olika saker under promenaden som t.ex.  löv, vatten, kastanjer m.m. vi hann inte komma så långt innan vi upptäckte bl.a. en kråka som samlade mat, vi stannade vid Lidan när vi gick över bron, vattenpölar och löv.  Vi går ofta ut på promenad för att upptäcka vår närmiljö, träna på att gå i led och hålla någon i hand. Barnen upptäckte en lekplats under färden som dom gärna ville stanna och leka på och då gjorde vi det.

              

Kråkan äter mat! Bada! Vattnet är brunt! Hoppa i vattenpölarna! Många löv!

LPFÖ  …skapa förutsättningar för barnen at lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet …

På samlingen visade vi bilderna och pratade om vad vi såg under vår promenad. De barn som önskade fick måla efteråt.

 

Barnens ord under målningen

Blå!                       Doppa  penseln!

Gul!

Röd!

Blå!

Det blir grönt!

De får måla fritt med vilken färg dom vill. De gillar att måla och blanda olika färger. Tränar på att använda pensel.

LPFÖ  ….utveckla förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter….

 

Reflektioner: Svårt att reflektera målandet till bilderna på samlingen, det blev istället en fri målarstund där barnen visade stort intresse för penseln och olika färger som blandades under målarstunden.

Previous

Next

Lämna ett svar