Självständighetsträning

Av- och påklädning

Det är viktigt att barnen har kläder som underlättar för dem att ta på och av sig själva. Detta är viktigt även för den kommande skolan där ett större egenansvar krävs. För att  barnen  ska lyckas och utvecklas till självständiga individer med en god självkänsla är det viktigt med ett bra samarbete med föräldrar/ vårdnadshavare.  Därför behöver barnen ges möjlighet till att träna hemma också. Låt dem göra/ prova på sitt sätt och bara hjälpa till vid behov.

” Hjälp mig att hjälpa mig själv”

Maria Montessori

Att tänka på för att underlätta för barnen;

* skor utan snören                                           * tumvantar                                                     * byxor som är lätta att ta på och av          * kläder i rätt storlek

*  inga långa halsdukar, (kan fastna i något)                                                                 * kläder med namn i                                      * praktiska och oömma   kläder som är lekvänliga

Just nu behöver barnen fordrade regnkläder, fordrade stövlar, mössa och varma regnvantar.

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla slvständichet och tillit till sin egen förmåga.”

Lpfö 18

 

Lämna ett svar