Självständighetsträning

Av- och påklädning

Det är viktigt att barnen har kläder som underlättar för dem att ta på och av sig själva. Här får de träna mycket på det. För att  barnen  ska lyckas och utvecklas till självständiga individer med en god självkänsla är det viktigt med ett bra samarbete mellan förskolan och er föräldrar/ vårdnadshavare.  Därför behöver barnen ges möjlighet till att träna hemma också. Låt dem göra/ prova på sitt sätt och bara hjälpa till vid behov.

Hjälp mig att hjälpa mig själv”

Maria Montessori

Att tänka på för att underlätta för barnen;

* skor utan snören                                           * tumvantar                                                     * byxor som är lätta att ta på och av        * hela kläder i rätt storlek

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga.”           Lpfö18

Nu när det blivit kallare är det bra om barnen har fodrade regnkläder eller skalkläder med extra under, fodrade gummistövlar och fodrade regnvantar.

Namna gärna alla kläder och skor!

 

Lämna ett svar