Promenad till Stadsparken

Några av barnen var idag i Stadsparken och lekte tillsammans med Äppelbo barnen. Vi tog en liten paus i leken och åt frukt.


Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Lpfö 18

 

 

Lämna ett svar