Fortsättning snö och vatten

Vad har hänt med snön? “Det har blivit mindre i röret. Det har blivit vatten av snön. Snön har smält för att det är varmt inne.”

Vi hämtar kranvatten i ett annat rör och jämför. “Det är rent!”

“Vad händer om man häller i det rena vattnet i det smutsiga” undrar ett barn? Vi provar! “Det är fortfarande smutsigt, men det blir mer vatten.”

Sedan lånar vi en sil av Pernilla och ser vad som händer om man silar det smutsiga vattnet? “Det blir renare!”

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik.” 

Lpfö 18

 

Lämna ett svar