Fred på Jorden❤

I våra styrdokument för förskolan står det att ”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå från vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.”

Maria Montessoris grundtankar bygger på att freden börjar hos barnen och att vår uppgift är att skapa fina världsmedborgare. I allt arbete vi gör är barnet i centrum och vårt fokus är att allt hör ihop och är lika viktigt.

Idag på samlingen berättade några av barnen att de sett på teven att det är krig och att det finns en ”ledare” som har bestämt att det ska bli krig. Många av barnen hade pratat om det hemma och att vi kan hjälpa till genom att skänka pengar, kläder och leksaker.  Att vi måste vara vänner och inte bråka utan bry oss om varandra var också fina tankar från barnen. Vi tänker att det är viktigt att vi inte gör barnen mera oroliga och att vi försöker svara på de frågor som barnen har. Inget barn ska vara rädd eller orolig över det som händer i världen just nu. Försök ge enkla förklaringar om era barn pratar om krig hemma och ge inga detaljer som kan skapa oro.

Lämna ett svar