Lucia

Tack för att ni ville komma och fira Lucia med oss.

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa.

Lpfö18

Previous

Next

1 Comment:

Lämna ett svar