Lucia

Stort tack till alla som kom och lyssnade på vårt fantastiska luciatåg!❤

Ur lpfö 18

” I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa.

1 Comment:

Lämna ett svar