Aktiviteter

Utbildningen I förskolan ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.

Lpfö 18

Lämna ett svar