Veckan som varit v46

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbete, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.”                  Lpfö18

Individualisering-samarbete. Frihet och ansvar. En materiel av varje-vänta på sin tur och/eller samarbeta.         Montessori

Previous

Lämna ett svar