Veckans aktiviteter

Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande och kommunikation.

Lpfö 18

Lämna ett svar