Veckan i bilder

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och första rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Lpfö 18

Hjälp mig finna mig själv

Previous

Lämna ett svar