Veckan i bilder

Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för barnen att bredda sina lekmönster. Ur Lpfö18

För Montessori är lek och arbete likställda utifrån att barnet genom sina aktiviteter/lekar bildar erfarenheter och ny kunskap. Ur Montessoripedagogik i förskolan- en god start. Kunskapsplan

 

Lämna ett svar