Vecka 1och 2

Arbetslaget ska ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnens tillit till sin egen förmåga

Lpfö

Hjälp till självhjälp

Montessori

Previous

Lämna ett svar