Vårkänsla…

Idag var det vår i luften. Det blir man glad av!


”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.”                                          Lpfö 18

 

Lämna ett svar