Programmering med blue-bot

Under ett par veckor har barnen på äppelbo provat på programmering med hjälp av en blue-bot. Under aktiviteterna har vi samtalat om blue-bots läge och riktning. Flera av barnen tyckte det var enkelt att programmera rakt fram och bakåt, men att få blue-bot att svänga åt rätt håll var desto svårare.

I förskolans läroplan framgår att barnen ska få utveckla sin förmåga att samarbeta. Likaså ska barnen få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Previous

Lämna ett svar