V 5

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning…

Lpfö18

Stödja de sensitiva perioderna som främjar barnets motoriska utveckling; grov – och finmotoriskt samt balans och koordination.

Montessoripedagogik i Förskolan

 

Previous

Next

Lämna ett svar