V 4

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Lpfö 18

4

Previous

Lämna ett svar